Coláiste Naomh Eoin
Thank you for your interest in studying with us
Experience the Beauty of Inis Meáin
Apply now
 
Ainm ? *

First name?
 
Sloinne ? *

Surname?
 
Dáta Breithe *

Date of birth?
 
Inscne ? *

Gender?


 
Náisiúnacht ? *

Nationality?
 
Bliain iontrála ? *

Year of entry?

 
Seoladh Baile Buan ? *

Permanent home address?
 
Ainm & Sloinne Máthair ? *

Mother's name?
 
Seoladh ? *

Address?
 
Guthán ? *

Phone?
 
Ainm & Sloinne Athair ? *

Father's name?
 
Seoladh ? *

Address?
 
Guthán ? *

Phone?
 
Cúlra Oideachais

Educational background
 
Ainm Bunscoil ? *

Primary School?
 
Seoladh ? *

Address?
 
Tréimhse ? *

Duration?
 
Ainm Méanscoil ? *

Post Primary School?
 
Seoladh ? *

Address?
 
Tréimhse ? *

Duration?
 
Leibhéal Gaeilge

Level of Irish of Candidate
 
Lag  -  Measartha  -  Líofa *

Poor  -  Moderate  -  Fluent 
Ní mór cóip de na torthaí scrúdaithe is dearnaí a fuair an dalta (scoile nó stáit)

Applicants must enclose copy of most recent exam results (school or state)
 
Ráiteas pearsanta
(Le líonadh as Gaeilge ag an iarrathóir féin)

Personal Statement
(Must be completed in Irish by the Canditate)
 
Cén fáth ar mian leat an baile a fhágáil chun freastal ar scoil bheag ar oileán sa Ghaeltacht ? *

Explain your reasons for wishing to leave home to study in a small Gaeltacht school?
 
Cad iad na tréithe atá agat a dhéanann iarrathóir oiriúnach díot don scoláireacht seo ? *

What characteristics do you possess to make you an ideal candidate for this scholarship?
 
Caitheamh aimsire an Iarrthóra *

Candidate’s Pastimes
 
Eolas Breise

Further Information
 
Cur síos ar aon fhadhb sláinte atá ag an iarrthóir ?

Explain any health problems the candidate may suffer from
 
Cur síos ar riachtanais foghlamtha an iarrthóra, más ann dóibh ?

Explain child’s special learning requirements, if any
 
Eolas breise a chabhródh go fábharach leis an tairiscint ?

List any extra information that could deem you a suitable candidate for this Scholarship
 
Beirt Mholtóirí ó chúlra oideachais an iarrthóra

Give two referees from candidate’s educational background
 
Ainm / Seoladh / Guthán *

Name / Address / Phone
 
Ainm / Seoladh / Guthán *

Name / Address / Phone
 
An bhfuil suim agat a bheith curtha ar liosta chun pacáiste príobháideach a cheannacht ar chostas E5,000 sa bhliain muna n-eireoidh leat sa chomórtas do na scoláireachtaí?

If you are unsuccessful in the scholarship competition do you want to be considered for the private boarding packages available for €5000 per academic year
     
 
Síniú an iarrathóra *

Candidate’s Signature

'I Agree' represents your digital signature
Candidate’s Signature

'I Agree' represents your digital signature
     
 
Síniú an tuismitheora / Caomhnóra *

Parent / Guardian Signature

'I Agree' represents your digital signature
Parent / Guardian Signature

'I Agree' represents your digital signature
     
 
Dáta *

Date
Thanks for completing this typeform
Now create your own — it's free, easy, & beautiful
Create a <strong>typeform</strong>
Powered by Typeform